SNM – Prírodovedné múzeum - Prednášky

Názov: Moderné metódy vo výskume rastlín
Téma: Botanika, Biológia, Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc Botanický ústav SAV
Čas: 25. 09. 2015 09:00 - 25. 09. 2015 10:30

Názov: Astronómia – astronóm amatér – povolanie astronóm
Téma: Neživá príroda, Vesmír, Astronómia
Prezentujúci: RNDr. Ladislav Hric, CSc. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Čas: 25. 09. 2015 10:30 - 25. 09. 2015 12:00

Názov: Nepôvodné rastliny Slovenska 
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Botanika
Prezentujúci: RNDr. Pavol Mereďa, PhD. Botanický ústav SAV
Čas: 25. 09. 2015 16:00 - 25. 09. 2015 17:00

Názov: Migrácia hlavných lesných drevín Európy
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Botanika, Paleontológia
Prezentujúci: Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD. Katedra fytológie Lesníckej fakulty, Technická univerzita vo Zvolene
Čas: 25. 09. 2015 17:00 - 25. 09. 2015 18:00

Názov: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA)
Téma: Neživá príroda, Vesmír
Prezentujúci: Jakub Kapuš, predseda SOSA
Čas: 25. 09. 2015 18:00 - 25. 09. 2015 19:00

Názov: Výskum hviezd - jeho úloha pre poznávanie vesmíru
Téma: Neživá príroda, Vesmír, Astronómia
Prezentujúci: RNDr. Ladislav Hric, CSc. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Čas: 25. 09. 2015 19:00 - 25. 09. 2015 20:00

Názov: Aljaška v plameňoch?
Téma: Zem, Geografia, Spoločnosť a kultúra, Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Botanika
Prezentujúci: RNDr. Jozef Šibík, PhD. Botanický ústav SAV
Čas: 25. 09. 2015 20:00 - 25. 09. 2015 21:00

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...