Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Sokolovská 21, Levice, VSTUP ZDARMA

Program

  • 16:30- 18:00 - Pod umelou nočnou oblohou (program v planetáriu)
  • 18:00- 18:45 - Zábavný život Chrisa Hadfielda na ISS (prednáška)
  • 19:00- 20:00 - Pozorovateľské praktikum
  • 20:00- 21:00 - Ako levický astronóm k svetovému objavu prišiel, RNDr. Pavol Pástor, PhD., (prednáška o oblaku prachu v blízkosti našej Zeme) ,
  • 21:00- 24:00  - Pozorovanie nočnej oblohy


Viac o programe v hvezdárni.

 Zriaďovateľom Tekovskej hvezdárne v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...