Obchodné centrum MAX

10:00 - 21:00, vstup voľný

Program:

10:00 – 15:00 – Voľná prehliadka posterov s doprovodným slovom
15:00 – 15:30 – Slávnostné otvorenie za prítomnosti predstaviteľov miest, organizácií, ktorých vedecké aktivity sa na podujatí prezentujú a ďalších partnerov poduajtia.
15:30 – 21:00 – Prednášky 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...