VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácií. Vedu na vlnách je súčasťou výstupov projektu REinEU2016, (Re-Industrialisation of the EU 2016). Vyhlasovateľmi súťaže sú MŠVVaŠ SR, CVTI SR, NEULOGY a BIC Bratislava.

OBJAVTE SLOVENSKÚ VEDU, VÝSKUM A INOVÁCIE A PREZENTUJTE ICH VÝSLEDKY ŠIROKEJ ŠTUDENTSKEJ KOMUNITE PROSTREDNÍCTVOM ZAUJÍMAVEJ A PÚTAVEJ NAHRÁVKY!
Cieľ súťaže:

Rozhlasovo-rádiová súťaž VEDA NA VLNÁCH je príležitosťou pre študentov vysokých škôl a univerzít, aby ukázali nielen svoj vzťah k vede, ale aj svoj žurnalistický talent a schopnosť popularizovať vedeckú prácu a jej výsledky. Cieľom súťaže je nájsť inovatívny spôsob ako popularizovať vedecké témy prostredníctvom rádia a rozhlasu. Najlepšie príspevky zverejníme na stránke portálu science.sk, portál podporujúci popularizáciu vedy.

Téma súťaže:
 • Vytvorte nahrávku relácie, venujúcej sa slovenskej vede, výskumu a inováciám a zašlite nám ju, výber formátu je vo vašich rukách
  alebo
 • ak máte v archíve vašich nahrávok reláciu, diskusiu alebo interview s vedcom, výskumníkom, či inšpiratívnym profesorom, a nie je starší ako 1 rok, neváhajte a zašlite nám ho.
  Ktoré vynálezy a výsledky vedeckej a výskumnej práce zásadne ovplyvnili alebo ovplyvnia náš život? Oslovte vedcov, ktorí stoja za prelomovými, či netradičnými objavmi a predstavte ich svojim poslucháčom.
Súťažné nahrávky môžete posielať v nasledovných formátoch:
 • interview,
 • reportáž,
 • beseda a diskusia,
 • publicistické pásmo,
 • rozhlasová hra,
 • rozhlasové rozprávanie,
 • zostrih s moderovaným opisom,
 • fíčer
Kto sa môže súťaže zúčastniť:

Autorské kolektívy, ktoré sú členmi klubu univerzitného rádia, vysokoškolského internátneho rozhlasového štúdia (IRŠ). Pravidlom pritom je, že za 1 klub môžu byť zaslané maximálne 2 nahrávky.

Čo môžete vyhrať:
 1. miesto- teambuildingová akcia– typ adrenalínový zážitok pre 10-tich členov klubu univerzitného rádia/ IRŠ, poukaz pre nákup technického vybavenia v hodnote 200 Eur
 2. miesto- poukaz pre nákup technického vybavenia v hodnote 150 Eur
 3. miesto- poukaz pre nákup technického vybavenia v hodnote 100 Eur
Odmeny pre všetkých výhercov:
 •  výhercovia získajú voľný vstup na konferenciu REinEU2016 (26. - 28. Október 2016), spolu so vstupom na tlačovú konferenciu,
 • workshop s profesionálnym moderátorom, technikom, zvukárom a dramaturgom, vedená predstaviteľmi verejnoprávneho rozhlasu.
Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha od 9. mája 2016 do 10. októbra 2016 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len práce odoslané poštou alebo online transferom najneskôr s týmto dňom odoslania. Práce zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

 • Jeden klub (fyzická osoba predstavujúca univerzitné rádio, internátne rozhlasové štúdio) môže do súťaže poslať najviac 2 súťažné práce.
 • Autorský kolektív, tvorí 3 členné družstvo (herci, respondenti nie sú súčasťou autorského kolektívu).
 • Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľné rozhlasové spracovanie, pričom maximálny formát je stanovený na maximálnu dĺžku 5-8 min.
 • Ku každej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. 
 • Víťazov súťaže (tri víťazné miesta) vyberie odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu REinEU2016, Asociácie členov a sympatizantov IRŠ a mediálnych partnerov projektu.
 • Finančné odmeny vo forme poukazu pre nákup kvalitnej zvukovej techniky alebo mobilné nahrávacie zariadenie sú určené výhradne klubu predstavujúceho univerzitné rádio, vysokoškolské internátne rozhlasové štúdio. Ostatné ocenenia sú pre jednotlivých členov autorského kolektívu.
 • Zaslaním nahrávky autorský kolektív zároveň udeľuje autorský súhlas vyhlasovateľovi súťaže pre ďalšie nekomerčné použitie a zverejnenie na web stránkach partnerských organizácií a projektu REinEU2016.
 • Vyhlasovateľ má právo zmeniť propozície súťaže v prípade, že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže.
 • Víťazi súťaže budú oboznámení s výsledkom najneskôr 17. októbra 2016, ceny budú odovzdané výhercom počas konferencie REinEU2016 (26 - 28. októbra 2016).
Ako sa zapojiť do súťaže:

Súťažné práce spolu s riadne vyplnenou prihláškou zasielajte:

 • elektronicky
  • do predmetu e-mailu uveďte heslo - Súťaž - VEDA NA VLNÁCH
  • v tele mailu uveďte odkaz na stiahnutie nahrávky
  • prílohou mailu je povinne riadne vyplnená prihláška
  • zašlite na adresu: reineu2016@neulogy.com
   alebo
 • poštou:
  • na obálku listu uveďte heslo - Súťaž - VEDA NA VLNÁCH
  • DVD alebo iný druh mediálneho nosiča s nahrávkou
  • prílohou listu je povinne riadne vyplnená prihláška
  • zašlite na adresu: Neulogy, a.s., Ilkovičova 2, Mlynská dolina, nová budova FIIT STU, 841 05 Bratislava
Aktuálne informácie o súťaži získate prostredníctvom:

E-mail: reineu2016@neulogy.com
Tel: +421 911 766 311
Web: www.reineu2016.eu

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...