Veda v osade

Vďaka spolupráci Equity so SOVVA sa od roku 2010 už päťkrát podarilo priniesť Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, častokrát aj chudobných kútoch Slovenska.
V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách. Skupina zapálených vedeckých pracovníkov, ktorí v srdci nosia okrem lásky k vede aj lásku k deťom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bella a Slovenskej akadémie vied, precestovala stovky kilometrov, aby sa stretla v rámci podujatí Noci výskumníkov 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  a školách na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Novom Živote a v Plaveckom Štvrtku. Deti mali možnosť zoznámiť sa s tajomstvami paleontológie, geológie, chémie, fyziky a etnológie. Všetko videli a počuli a zažili na vlastnej koži, chytili, vyskúšali,  bádali a špekulovali spolu s výskumníkmi. Podujatia vždy prebiehajú v bezprostrednej atmosfére  a v spontánnej diskusii vedcov so žiakmi, učiteľmi a komunitnými pracovníkmi.
Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť okruh ľudí, ktorým prinesieme v rámci Európskej noci výskumníkov radosť a potešenie z bádania a spoznávania nového. Prvýkrát zavítame s našou vedeckou show medzi utečencov, ktorých na Slovensku máme.

Program Európskej noci výskumníkov 2015

  • 9:00 - 11:30  - Prezentácie výskumníkov pre utečencov v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom
  • 15:00 -17:30 - Prezentácie výskumníkov v rómskej osade v Stráňach pod Tatrami
  • 18:30 - 21:00 - Noc výskumníkov v základnej škole v Spišskom Štvrtku

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...