Košice

09:00 - 21:00, vstup voľný

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte takmer 40 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej univerity a výskumných ústavov SAV. V poobedných hodiných sa predstavia vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach v priestoroch kinosály Cinemax.  Pripravené budú aj drobné vedomostné súťaže a kvízy.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...