Nu Spirit Club

Ako bude vyzerať priemysel a práca budúcnosti?

V čase 16:30 - 17:30

Ak chcete vedieť ako budú vyzerať továrne budúcnosti, ktoré povolania budú vznikať a ktoré naopak zanikať, príďte sa spýtať slovenských vedcov.
Budeme sa rozprávať aj o tom, ako si odborníci predstavujú prácu v budúcnosti, či sa máme obávať robotov a ako môženie je to zmena pracovných podmienok vplývať na ľudskú psychiku.

Diskutovať budú*

  • Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
  • PhDr. Martin Jakubek, PhD., Katedra psychológie UK, pracovná psychológia
  • doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva UNIZA
  • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU


Science na N-tú na Noci výskumníkov: Životné prostredie budúcnosti

25.9. v čase 17:30 - 18:30

Po extrémne teplom lete je tu ďalšia diskusia Science na N-tú s otázkou, ktorú sme si počas posledných mesiacov položili viacerí.
Podkúri nám príroda v budúcnosti, alebo využijeme vedu efektívne k tomu, aby sme ju schladili? Ako na klimatickú zmenu vplýva vesmírne počasie?
Ak vás zaujíma budúcnosť životného prostredia, príďte si vypočuť predstavu slovenských vedcov. Už tento piatok, tentokrát v rámci podujatia Noc výskumníkov v bratislavskom Nu Spirit Clube.

Hostia*

  • RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV
  • prof. RNDr. Milan Lapin CSc., klimatológ, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  • Doc. RNDr. Morvová Marcela, PhD., Oddelenie Fyziky životného prostredia, Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK
  • Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR v Brne
  • Mgr. Jozef Pecho, vedecký pracovník Oddelenia klimatológie, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha


Vstup na podujatie je voľný!
*zmena diskutujúcich vyhradená

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...