V - klub

9:00 - 23:00, vstup voľný

Priestor Národného osvetového strediska, na námestí SNP a V – klub bude počas festivalu vedy patriť maratónu vedecko – populárnych prednášok, mobilnému chemickému laboratóriu, ale napr. aj zábavnému učeniu a precvičovaniu anorganickej chémie prostredníctvom hry Chemplay. Interaktávny program stánkov zameraný na deti ponúkne testovanie vedomostí zábavnou formou, jednoduché experimenty, hry, pohybové aktivity, ale aj rozprávky. V hodinových blokoch budú prebiehať vedecko-populárne prednášky na atraktívne témy, ale uvidíte aj divadlo fyziky z Brna. Sprievodné aktivity ponúknu výstavy, či už ilustrácií, alebo moderného súčasného umenia.

VÝSTAVY

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...