Novinky / aktuality

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových f...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v obla...

Honeywell@educators space academy

Vzdelávací program pre učiteľov matematiky a prírodných vied , ktorý sa koná v  Huntsville, Alabama,USA. Rozšírte si  vaše vedomosti  z oblasti ve...

Víťazi súťaže Prečo je to tak? 2015

Naša festivalová porota vyhodnotila tvorivú súťaž - Prečo je to tak? určenú deťom a mladeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú realizuje...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

9. - 15. november 2015, Počas celého týždňa sa budú po Slovensku konať zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity. Tie pr...

Ako sa rozhodovať lepšie?

3. novembra 2015 o 19:00, Nu Spirit Club, Štúrova 3, Bratislava. Ďalšia vedecká diskusia "Science na N-tú" zo série  Science.sk a Diskusie Denníka...

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...