SNM – Prírodovedné múzeum

VEDA JE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA 

Prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied.  

Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
9:oo - 24:oo (posledný vstup o 23:30), vstup voľný

PROGRAM:

Jesenné metamorfózy

17:00 - 23:00, Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie
Botanika  - výstavka živých rastlín prezentovaná výraznými zástupcami jesenného aspektu z okolia Bratislavy.

Huby okolo nás

9:00 - 24:00, Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie 
Hlavnou súčasťou širšie zameraného programu, ktorý má za úlohu zoznámiť návštevníka so skrytým svetom húb v našom okolí je výstava čerstvých húb HUBY 2015;
súčasťou je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.

Aktivity počas dňa, 10:00 - 14:00

  • fyzika a chémia v živote - jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov  pred budovou SNM-PM (v spolupráci s pedagógmi a študentmi Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia, Skalická 1, BA)
  • lektoráty k expozíciám SNM-PM; poradenská služba
  • vedomostný kvíz v expozíciách SNM-PM
  • astronomické pozorovanie počas dňa (v prípade priaznivého počasia) 13:00 -15:00 - slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry

Večer v múzeu, 17:00 - 23:30, Zimná záhrada SNM

  • Miniplanetárium - astronómia, projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie
  • Zázračná príroda (fyzika a chémia ako ju možno nepoznáte) - supravodivosť, magnetická levitácia, ako získať čistú, zdravú vodu
  • pred budovou SNM do 24:00, (v prípade priaznivého počasia) večerné astronomické pozorovania – Mesiac tri dni pred splnom; planéta – Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku e-mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

Ďalší program / diskusie, besedy,vedecké stánky

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...