SNM – Prírodovedné múzeum - Vedecké stánky

Názov: Paleontológia SNM-PM
Téma: Zoológia, Botanika, Biológia, Geológia, Neživá príroda, Paleontológia
Prezentujúci: Zimná záhrada, Prírodovedné múzeum SNM
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Mineralógia SNM-PM
Téma: Neživá príroda, Mineralógia
Prezentujúci: Zimná záhrada, Prírodovedné múzeum SNM
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Zoológia SNM-PM
Téma: Zoológia, Biológia, Živá príroda a chemické vedy
Prezentujúci: Zimná záhrada, Prírodovedné múzeum SNM
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Antropológia SNM-PM
Téma: Spoločnosť a kultúra, Človek, Antropológia
Prezentujúci: Zimná záhrada, Prírodovedné múzeum SNM
Čas: Počas celého podujatia

Názov: Informačný stánok Európskej noci výskumníkov
Téma: Spoločnosť a kultúra, Spoločnosť, Kultúra, Vzdelávanie
Prezentujúci: Zimná záhrada, Prírodovedné múzeum SNM
Čas: Počas celého podujatia

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...