Astronomický ústav SAV

12:00  -  24:00, vstup voľný

Areál SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici   

  • smer Poprad - Veľká Lomnica - Stará Lesná: Cez Poprad na Veľkú Lomnicu, Starú Lesnú, cca 1 km za obcou Stará lesná odbočíte k areálu SAV (smer k hotelu Horizont)
  • smer Podbanské - Starý Smokovec - Stará Lesná: cca 1 km pred Tatranskou Lomnicou odbočíte z Cesty Slobody do prava na Starú Lesnú. Od železničnej stanice po cca 1500 metroch odbočíte k areálu SAV (smer k hotelu Horizont)

Program: výklad o histórii a súčasnosti astronómie a astrofyziky na Slovensku, multimediálne ukážky práce astronómov
19:00 – 24:00 prehliadky nočnej oblohy za priaznivého počasia. Náhradný program: simulovaný vesmír programom Stellarium

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...