Obchodné centrum MAX - Prednášky

Názov: Vlákna a textil pod Tatrami
Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Ing. Janka Vnenčáková Výskumný ústav chemických vlakien, Svit Neživá príroda
Čas: 25. 09. 2015 15:30 - 25. 09. 2015 16:00

Názov: Od globálnych k lokálnym prejavom súčasných zmien podnebia
Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Mgr. Peter Hrabčák Slovenský hydrometeorologický ústav, 058 01 Gánovce pri Poprade
Čas: 25. 09. 2015 16:00 - 25. 09. 2015 16:50

Názov: Škodí nám Slnko?
Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Mgr. Marcela Bodnárová, PhD. Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Čas: 25. 09. 2015 17:00 - 25. 09. 2015 17:30

Názov: Odkrývanie ďalekých svetov
Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Mgr. Marek Husárik, PhD. Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Čas: 25. 09. 2015 18:00 - 25. 09. 2015 18:50

Názov: Tajomný svet hviezd
Téma: Neživá príroda
Prezentujúci: Mgr. Dušan Tomko, PhD. Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Čas: 25. 09. 2015 19:00 - 25. 09. 2015 19:50

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...