Nepôvodné rastliny Slovenska 

  • Téma: Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Botanika
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prezentuje: Botanický ústav SAV
  • Prednášajúci:RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 25. 09. 2015 16:00
  • Dátum a čas konca: 25. 09. 2015 17:00

Informácie

Objavovňa SNM-PM, 16:00 - 21:00,
Prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť.

Obsah prednášky:

Na Slovensku sa vyskytuje približne 4 250 druhov vyšších (cievnatých) rastlín. Z toho viac ako 1/5 je u nás nepôvodných. Niektoré z nich sú u nás už veľmi dávno, boli k nám zavlečené s prvými poľnohospodármi už v mladšej dobe kamennej a často ich už ako cudzie ani nevnímame. Iné k nám boli zavlečené len nedávno a zavliekanie ďalších neustále pokračuje. Mnohé z nich sa správajú v našej krajine invázne a majú negatívny vplyv na biodiverzitu, hospodárstvo
a ľudské zdravie. V prednáške si priblížime najčastejšie z nich, zastavíme sa pri kuriozitách z ich sveta a dozvieme sa o spôsoboch a príčinách ich zavliekania a šírenia. V závere sa pokúsime predpovedať aká budúcnosť čaká rastlinstvo na našom území.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...