Migrácia hlavných lesných drevín Európy

  • Téma: Živá príroda a chemické vedy, Botanika, Paleontológia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prezentuje: Katedra fytológie Lesníckej fakulty, Technická univerzita vo Zvolene
  • Prednášajúci:Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 25. 09. 2015 17:00
  • Dátum a čas konca: 25. 09. 2015 18:00

Informácie

Objavovňa SNM-PM, 16:00 - 21:00,
Prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť.

Obsah prednášky:

Na identifikáciu refúgií a rekonštrukciu postglaciálnej migrácie boli dlho k dispozícii len paleobotanické metódy. Posledné desaťročia prispeli k poznávaniu holocénnej histórie drevín genetické metódy – genotypovanie samotných fosílnych zvyškov, predovšetkým poznanie genetickej štruktúry recentných populácií. Hranice stretu migračných prúdov drevín boli identifikované na základe mitochondriálnej DNA. K miešaniu genofondu oboch genetických línií prenosom peľu dochádza v zóne so šírkou cca 120 km.


Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...