Astronómia – astronóm amatér – povolanie astronóm

  • Téma: Neživá príroda, Vesmír, Astronómia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prezentuje: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
  • Prednášajúci:RNDr. Ladislav Hric, CSc.
  • Dátum a čas začiatku: 25. 09. 2015 10:30
  • Dátum a čas konca: 25. 09. 2015 12:00

Informácie

Objavovňa SNM-9:00 - 12:00
Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce.

Téma diskusie:

Diskusia so slovenským astronómom - predsedom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hricom, CSc.
Objavovanie vesmíru je celoživotným koníčkom mnohých astronómov amatérov, ktorí sú ochotní pre svoj záujem o poznanie vesmíru prekonať aj mnohé obtiažnosti, ako pre viacerých býva matematika a fyzika. Na druhej strane zaujímavý je u nás prínos pre astronómiu dlhodobo dobre organizovaných amatérskych pozorovaní. Dr. L. Hric sa už roky venuje okrem svojej vedeckej práce aj práci s mladými študentami, ktorí aj vďaka tomu dosahujú pozoruhodné výsledky na medzinárodných astronomických i fyzikálnych olympiádach a ďalších súťažiach. Diskusia o astronómii, možnostiach štúdia a výskumu na Slovensku a v EÚ.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2014 - 2015, Grantová zmluva, č. 633288.

VEDA NA VLNÁCH

Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá/rozhlasy/ ponúka jedinečnú príležitosť predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy...

Bezpečnosť a kontrola potravín

7. – 8. apríl 2016, PiešťanyXIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinár...